Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

O nas

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to kim jest;nie przez to co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce w latach 70-tych funkcjonował jako Zakład Resocjalizacji Alkoholików . W roku 1976 utworzono oddział dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Mężczyzn , który podlegał Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu, prowadzonym przez dyrektor Helenę Ważną Przed końcem 1991 roku instytucję stanowiące organizacyjną całość rozdzieliły się, a Oddział Męski Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu stał się samodzielnym Domem Pomocy Społecznej. Nowym Dyrektorem tej instytucji został mgr Arkadiusz Kiemczyński, który wcześniej pełnił funkcję kierownika .

W 1993 roku zakończono budowę nowego budynku , który poprawił warunki socjalno-bytowe mieszkańców, ale także pozwolił na rozwijanie terapii zajęciowej i rehabilitacji społecznej.

Aktualnie Dom Pomocy Społecznej w Damaszce jest domem stacjonarnym przeznaczonym dla 126 osób/ kobiet i mężczyzn /przewlekle psychicznie chorych, działający na podstawie decyzji Nr 12/2009 Wojewody Pomorskiego zezwalający na prowadzenie domu na czas nieokreślony. Od 1992r. prowadzony jest jako samodzielna jednostka przez dyrektora Arkadiusza Kiemczyńskiego, podlegająca Starostwu Powiatowemu w Tczewie.

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce położony jest nad jeziorem o tej samej nazwie. Oddalony od miasta Tczewa o 17 km, czyli z dala od hałasów i zanieczyszczonych dużych miast. Należy do gminy Tczew. Dom Pomocy Społecznej w Damaszce jest nowo zbudowanym budynkiem, oddanym do użytku w styczniu 1994 roku.

Dom i jego otoczenie nie posiada barier architektonicznych. Mieszkańcy zamieszkują 12 wspólnot mieszkaniowych i do swojej dyspozycji mają pokoje mieszkalne, jadalnie, łazienki, toalety . Ponadto w budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne,socjalne,gabinet zabiegowy,jadalnia główna,pralnia, świetlica, gabinet zabiegowy, kaplica i palarnia.

Dom świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki: usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające wynikające z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Pracownicy DPS działają w zespole terapeutyczno -opiekuńczym. Mieszkańcy są pod całodobową opieką pielęgniarek.

Dom zapewnia bogatą ofertę zajęć wspierających i podnoszących sprawność psychofizyczną mieszkańców. Mieszkańcy korzystają z usług rehabilitacyjnych. mając do dyspozycji salę ćwiczeń zaopatrzoną w uniwersalny sprzęt rehabilitacyjny, gabinet hydroterapii i masażu i siłownię. Uczestniczą w codziennych pracach w ramach terapii zajęciowej w pracowniach technik różnych,rękodzieła, rzemiosła ,świetlicy oraz w ergoterapii. Mieszkańcy mają zaspokojone potrzeby religijne, kulturalne, utrzymanie więzi z rodziną i społecznością.

Placówka organizuje imprezy kulturalne, sportowo-rekreacyjne. Współpracuje z instytucjami pomocowymi w Danii,Niemczech i na Litwie.

 

Mając na uwadze dobro mieszkańców w organizacji pracy Domu uwzględniamy przede wszystkim godność człowieka oraz poszanowanie jego praw osobistych i wolności. Istotna jest aktywizacja i rehabilitacja lecznicza i społeczna. 

Wyszukiwarka

Aktualności

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie konkursu

1. Zarządzenie Nr 5/2018r. 

2. Regulamin

3. Ogłoszenie Dyrektora

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 2016

W dniu 05.05.2016 w DPS w Damaszce odbył y się obchody " Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych" to doskonała okazja do pokazanie ich możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne i mentalne, które utrudniają im prowadzenie normalnego życia. Nasi mieszkańcy odczytali wiersz, którego autorem był nasz mieszkaniec Paweł Łuczyński.

Więcej…

Życie to teatr

W Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie dnia 13 maja 2016 po raz dwunasty Środowiskowe Domy Samopomocy w Tczewie zorganizowały, Przegląd Twórczości Teatralnej „Życie to teatr”.

Więcej…